SLUŽBY O FIRMĚ TECHNIKA FOTOGALERIE REFERENCE KONTAKT

Vítáme Vás na stránkách společnosti LESORS s.r.o. Dubí u Teplic
 

SLUŽBY

 

- Výroba a prodej palivového a krbového dřeva. 

 

Cena za palivové / krbové dřevo včetně dopravy

         prostorový metr sypaný / skládaný:

- Dřevo tvrdé 1 100 Kč

- Dřevo měkké 800 Kč

- Objednané dřevo dodáme na místo určení

- Rozměr připravíme podle požadavků zákazníka

- Parkové úpravy

- Výsadba stromů a keřů, plošná i liniová

- Sekání travních porostů na rekultivovaných plochách i ve městech

- Rekultivace a prořezávky

- Kácení rizikových stromů, horolezeckou technikou

     nebo za pomoci plošiny

  ( parky, městské i silniční aleje, břehové porosty,

   jednotlivé stromy ohrožující bezpečnost ),

   včetně likvidace dřevní hmoty

- Mýcení křovin s likvidací biomasy

- Těžba a manipulace dřeva

- Arboristika

- Zemní a stavební práce zaměřené zejména na čištění vodotečí a úpravy hrazení bystřin

 

 

Copyright © 2013 SAM